Veelgestelde vragen Infine-Visionplanner SBR

Wat gaat er veranderen?

Zoals u waarschijnlijk al weet, geldt vanaf 1 januari 2017 de verplichting om deponeringen bij de Kamer van Koophandel via SBR te verzorgen. Daarnaast wordt SBR ook voor de banken de nieuwe standaard voor het uitvragen van cijfers.

Om u nog beter te kunnen helpen bij het verzorgen van deze SBR-rapportages heeft Infine in samenwerking met Visionplanner een geheel nieuw SBR-aanbod voor u ontwikkeld. Met de cloud-oplossing van Visionplanner wordt rapporteren in SBR nog efficiënter en eenvoudiger!

De integratie tussen Infine en Visionplanner SBR zal in december 2016 beschikbaar komen.

 

Hoe gaat deze nieuwe SBR-oplossing er uit zien?

Op dit moment zijn we nog hard aan het werk om de integratie tussen Infine Jaarrekening en Visionplanner tot stand te laten komen. Bekijk hier alvast hoe het er ongeveer uit gaat zien!

 

Waarom gaat Infine niet door met SBR in Infine Office Manager?

Zoals u wellicht weet is Infine vorig jaar samengegaan met Visionplanner. In Visionplanner bestond op dat moment al de mogelijkheid voor het maken van SBR-rapporten. De software van Visionplanner doet precies hetzelfde maar is efficiënter, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Dit heeft ons doen besluiten om voor het opstellen van SBR-rapporten gebruik te gaan maken van Visionplanner. 

Daarnaast is het onderhoud van SBR voor softwareleveranciers nogal een tijdrovende bezigheid. Op deze manier hoeven wij niet meer 2 programma's te onderhouden die hetzelfde doel dienen. Dat geeft ons weer meer ruimte om ons bezig te houden met leuke nieuwe dingen waar jullie ook weer wat aan hebben.

Tijdens de Infine klantendag legde Arjan van Beek (Product Manager Infine) uit waarom voor de oplossing via Visionplanner gekozen is.

 

Tot wanneer kan ik de huidige module Infine SBR blijven gebruiken?

De ondersteuning voor de module Infine SBR stopt per 1 januari 2017. Dat betekent dat de taxonomieën voor SBR-rapportages over het boekjaar 2016 niet meer ingebouwd worden in de Infine Office Manager. Mocht u nog SBR-rapporten willen maken over het boekjaar 2015 dan is dat mogelijk tot de einddatum van uw huidige licentie voor Infine SBR. U kunt deze bekijken door in Infine Office Manager te klikken naar Beheer / Licentie. Uw historie van verzonden SBR-Rapporten kunt u uiteraard nog wel gewoon blijven inzien.

 

Wat biedt Visionplanner SBR meer dan Infine SBR?

  • Visionplanner is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.
  • Doordat we het aanmaken van een SBR-rapport starten vanuit de werkbalk van Infine Jaarrekening hebt u minder stappen nodig om tot een SBR-Rapport te komen dan in de Infine Office Manager.
  • Het uitvoeren van installaties is niet meer nodig. Met de cloudsoftware van Visionplanner beschikt u altijd over de meest recente software en taxonomieën.
  • Uw klant kan inloggen en accorderen in Visionplanner.
  • U kunt uw eigen kantoorlogo opnemen in de portal van Visionplanner.
  • U loopt mee in de ontwikkelingen bij Visionplanner op het gebied van de elektronische handtekening.

 

Welke voor voordelen heeft dat?

  • Tijdsbesparing.
  • Meer overzicht, minder kans op fouten.
  • Klant kan zien wat er verstuurd wordt.

 

Moeten er gegevens geconverteerd worden?

Er is geen conversie nodig. De gegevens die gebruikt worden in SBR-rapportages komen zoveel mogelijk uit de Infine Jaarrekening. De cijfers en teksten (zoals grondslagen voor de jaarverslaggeving) worden automatisch vanuit Infine via een directe koppeling overgezet naar Visionplanner.

 

Hoe zit het met mijn huidige portalkoppeling?

Doordat uw klant binnen Visionplanner kan accorderen is een koppeling met externe portals niet meer noodzakelijk. Voor kantoren die toch graag met bestaande portals willen blijven werken, zullen we API-koppelingen ontwikkelen die door de portalbouwers gebruikt kunnen worden. Deze zullen in de loop van 2017 beschikbaar komen. Het is natuurlijk altijd mogelijk om in Visionplanner het SBR instance document te downloaden en te gebruiken waar u dat wilt.

 

Heb ik een PKI-overheidscertificaat nodig in Visionplanner?

In Visionplanner kunt u gebruik maken van een zogeheten 'verzamelcertificaat' voor het verzenden van SBR-rapporten naar de Kamer van Koophandel. Voor de KvK is een PKI-overheidscertificaat daarom op dit moment nog geen vereiste. Voor het versturen van SBR-rapporten naar de bank hebt u wel een PKI-overheidscertificaat nodig.

 

De software van Visionplanner zit in de cloud. Wat gebeurt er met mijn data?

De cijfers en teksten die in Visionplanner worden ingelezen, worden opgeslagen in de cloud-database van Visionplanner. Dat is een zeer goed beveiligd systeem dat door Microsoft wordt gehost. Medewerkers van Visionplanner kunnen niet bij deze cijfers.

 

Ben ik dan klant bij Infine of bij Visionplanner?

U blijft klant van Infine. Daarnaast wordt u ook klant bij Visionplanner. Bij Visionplanner sluit u een abonnement af voor het opmaken en versturen van SBR-rapporten.

 

Wat zijn de kosten van Visionplanner?

Informatie over de prijzen vindt u op de website van Visionplanner.

 

Van wie krijg ik een factuur?

De facturatie gebeurt maandelijks door Visionplanner. U krijgt een iedere maand een factuur voor het aantal administraties dat u op dat moment heeft in Visionplanner.

 

Zijn de kosten van Visionplanner vergelijkbaar met de huidige module Infine SBR?

Dit kan per kantoor verschillen. Als u minder dan 50 deponeringen doet per jaar bij de KvK dan zijn de kosten per deponering vergelijkbaar of zelfs lager. Wanneer u meer dan 50 deponeringen doet kunnen de kosten iets hoger uitvallen. U moet dan denken aan maximaal € 2 tot € 3 per deponering. U krijgt daarvoor natuurlijk wel de extra functionaliteit die u met de huidige oplossing niet hebt.

 

Ik heb in Infine nog relaties over in mijn SBR-licentie. Ben ik dat kwijt?

Nee, als u nog relaties over hebt in uw Infine SBR-licentie, worden deze overgezet naar een tegoed in Visionplanner. Voor iedere relatie krijgt u een tegoed van € 3,50. Dat is omgerekend de prijs die u per administratie betaalt in Visionplanner over een heel jaar, oftewel, de prijs per deponering. De stappen om het tegoed over te boeken staan beschreven in het artikel Hoe kan ik mijn SBR tegoed overboeken naar Visionplanner? 

 

Is deponeren bij de Kamer van Koophandel via SBR verplicht?

Vanaf 1 januari 2017 bent u verplicht om cijfers bij de KvK via SBR aan te leveren. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. De jaarrekening op papier aanleveren kan voor hen vanaf boekjaar 2016 niet meer. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2020.

 

Is SBR ook verplicht voor het aanleveren van cijfers bij de bank?

De banken voeren vanaf 1 januari 2017 een sterk ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het aanleveren van cijfers op papier. Hiervoor wordt in sommige gevallen zelfs extra behandelingskosten in rekening gebracht. Voor het aanleveren van cijfers bij de bank wordt SBR dus vanaf 1 januari 2017 ook de nieuwe standaard.

 

Heb u een andere vraag?

Neem gerust contact op met de servicedesk (support@infine.nl). Wij helpen u verder!

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk